องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]19
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 12 ต.ค. 2563 ]19
3 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]82
4 บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]149
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ อบต.กวางโจน รอบ 6 เดือน [ 2 มิ.ย. 2563 ]114
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]96
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]126
8 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]84
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของ อบต.กวางโจน รอบ 12 เดือน [ 1 พ.ย. 2562 ]143
10 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]88
11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]96
12 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]119
13 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]93
14 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 14 พ.ย. 2560 ]95
15 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 พ.ย. 2560 ]96
16 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 19 ต.ค. 2560 ]103
17 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 19 ต.ค. 2560 ]98
18 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี [ 19 ต.ค. 2560 ]96
19 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กวางโจน [ 19 ต.ค. 2560 ]149
20 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในในการบริหารงาน [ 30 พ.ย. 542 ]84