องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]24
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566(ต.ค.65-มี.ค.66) [ 19 เม.ย. 2566 ]40
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]40
4 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]33
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]33
6 ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66) [ 4 เม.ย. 2566 ]35
7 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]30
8 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66) [ 3 เม.ย. 2566 ]33
9 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]39
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการแระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]32
11 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]32
12 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]39
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2565(ต.ค.64-มี.ค.65) [ 25 เม.ย. 2565 ]87
14 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]94
15 ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]91
16 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565(ต.ค.64-มี.ค.65) [ 31 มี.ค. 2565 ]88
17 no gift policy นโยบายไม่รับของขวัญ [ 11 ก.พ. 2565 ]92
18 ประกาศการแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 11 ก.พ. 2565 ]79
19 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564(1 เม.ย64-30 ก.ย.64) [ 20 ธ.ค. 2564 ]87
20 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 (เม.ย.64-ก.ย.64) [ 20 ธ.ค. 2564 ]81
 
หน้า 1|2