องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 29 พ.ย. 2565 ]28
2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 29 พ.ย. 2565 ]32
3 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 30 ก.ย. 2565 ]33
4 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]28
5 ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 29 พ.ย. 2562 ]99
6 ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 29 พ.ย. 2562 ]104
7 ปค.6 รายงานการตรวจทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน [ 29 พ.ย. 2562 ]110
8 นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]102
9 ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 29 พ.ย. 2562 ]113
10 ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด [ 29 พ.ย. 2562 ]141
11 รายงานการควบคุมภายใน [ 20 ต.ค. 2560 ]111
12 นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 20 ต.ค. 2559 ]105