องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]29
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]26
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]26
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]24
5 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]28
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]25
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]28
8 รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]24
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]99
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]100
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]94
12 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]95
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]99
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]101
15 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่2/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]102
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]97
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]96
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2562 ]94
19 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ธ.ค. 2562 ]155
20 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 ธ.ค. 2562 ]94
 
หน้า 1|2