องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดเฝือแฝง บ้านหนองปอแดง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ