องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
 


โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ​ ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา​ 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ​องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้จัดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ​ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางพูมใจ ประทุมคำ นายก​องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน​ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายศุภชัย วันทาเขียว รองนายก​องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน​ มีนายชลอ บุญเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ​ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกสภาตำบลกวางโจน, ผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกวางโจน ณ​ หอประชุมโรงเรียนกวางโจนศึกษา โดยมีนายสยาม เครือผักปัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางโจนศึกษา พร้อมคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนกวางโจนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6​ เข้าร่วมฝึกอบรม​
ซึ่งทำการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ขั้นตอน วิธีการดับเพลิงอย่างถูกวิธี การเรียนรู้ชนิดของถังดับเพลิงแต่ละชนิด หลักการเกิดของไฟแต่ละประเภท​ พร้อมด้วย การฝึกการกำหนดสถานการณ์และวิธีการปฏิบัติตน เมื่อเกิดเพลิงไหม้ การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในตัวอาคาร ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี​ โดยได้รับเกียรติ วิทยากรในการฝึกอบรมจาก เทศบาลตำบลลาดใหญ่ องค์การ​บริหารส่ว​น​ตำบล​หนองบัวบาน องค์การ​บริหารส่ว​น​ตำบล​นาเสียว มีวัตถประสงค์เพื่อให้นักเรียนและคุณครู ที่เข้าร่วมฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน​
นอกจากนี้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ​องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้มอบถังดับเพลิงเคมีให้กับผู้นำชุมชน เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเมื่อเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นภายในชุมชน
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-21
2023-12-15
2023-02-17
2023-02-10
2022-11-18
2022-11-09
2022-10-28
2022-07-07