องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตป่าชุมชน


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มอบหมายให้นายสมบัติ หมู่เมือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาและนักเรียน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตป่าชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อาสาสมัคร เพื่อป้องกันและฟื้นฟูป่าชุมชน ณ พื้นที่ป่าชุมชนทิศตะวันตก อ่างเก็บน้ำโสกโก บ้านบัวพักเกวียน
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-21
2023-12-15
2023-02-17
2023-02-10
2022-11-18
2022-11-09
2022-10-28
2022-07-07