องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.

  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริการส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามแผนองค์การบริหารสว้นตำบลกวางโจน ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกวางโจน (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

2024-03-18
2024-03-04
2024-02-21
2023-12-15
2023-02-17
2023-02-10
2022-11-18
2022-11-09
2022-10-28
2022-07-07