องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
 


ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยการนำของนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ผู้นำท้องที่ ตลอดจนประชาชนทั้งตำบลกวางโจนทั้ง 18 หมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่และนางนพมาศ จากทั้ง 18 หมู่บ้าน
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-21
2023-12-15
2023-02-17
2023-02-10
2022-11-18
2022-11-09
2022-10-28
2022-07-07