องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
 


สำรวจความเสียหายบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง


วันที่ 29 เมษายน 2565 เมื่อเวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยการนำของนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้มอบหมายให้นายจักรพันธ์ เหล่ามะลึก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง​ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนราษฎรในเขตตำบลกวางโจน ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ช่วงเวลา 16.30 น.-17.00 น. กว่า 20 ครัวเรือน โดยทำการออกสำรวจทั้งหมด 5 หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้
- หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน
-หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม
-หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ
-หมู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน
-หมูที่ 13 บ้านหนองกุงคำ
ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-21
2023-12-15
2023-02-17
2023-02-10
2022-11-18
2022-11-09
2022-10-28
2022-07-07