องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
 


มอบถุงด้วยรักและห่วงใยสู้ภัยโควิด-19


วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยการนำของพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่น ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ที่หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ในเขตพื้นที่
-บ้านดอนจำปา หมู่ที่ 5
-บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6
-บ้านหนองปอแดง หมู่ที่ 7
-บ้านสวยอ้อย หมู่ที่ 9
-บ้านนาล้อม หมู่ที่ 10
-บ้านหนองกุงคำ หมู่ที่ 13
-บ้านหนองกุง หมู่ที่ 14
-บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 17
จำนวน 247 ราย พร้อมทั้ง #มอบถุงด้วยรักและห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 อบต.กวางโจน ให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-21
2023-12-15
2023-02-17
2023-02-10
2022-11-18
2022-11-09
2022-10-28
2022-07-07