องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]172
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]180
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]193
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]225
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]180
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]181
7 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) [ 1 พ.ย. 2562 ]180
8 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (2) [ 1 พ.ย. 2562 ]182
9 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) [ 1 พ.ย. 2562 ]192
10 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (4) [ 1 พ.ย. 2562 ]193
11 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (5) [ 1 พ.ย. 2562 ]183
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]176
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]166
14 รายงานงบประมาณประจำปี 2561(1) [ 16 ต.ค. 2561 ]167
15 รายงานงบประมาณประจำปี 2561(2) [ 16 ต.ค. 2561 ]165
16 รายงานงบประมาณประจำปี 2561(3) [ 16 ต.ค. 2561 ]161
17 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี [ 5 ต.ค. 2561 ]176
18 รายงานการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2561 ]195
19 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) [ 30 พ.ย. 542 ]163