องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน