องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 พ.ย. 2563 ]94
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]95
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563(1) [ 4 มิ.ย. 2561 ]95
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563(2) [ 4 มิ.ย. 2561 ]94
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 1 มิ.ย. 2561 ]102
6 กำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 1 มิ.ย. 2561 ]96