องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2565(ต.ค.64-มี.ค.65) [ 25 เม.ย. 2565 ]22
2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]18
3 ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]17
4 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565(ต.ค.64-มี.ค.65) [ 31 มี.ค. 2565 ]23
5 no gift policy นโยบายไม่รับของขวัญ [ 11 ก.พ. 2565 ]50
6 ประกาศการแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 11 ก.พ. 2565 ]4
7 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564(1 เม.ย64-30 ก.ย.64) [ 20 ธ.ค. 2564 ]47
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 (เม.ย.64-ก.ย.64) [ 20 ธ.ค. 2564 ]43
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]19
10 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]73
11 ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 ดือนแรก) [ 16 เม.ย. 2564 ]68
12 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 23 มี.ค. 2564 ]69
13 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 มี.ค. 2564 ]83
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]7
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ อบต.กวางโจน รอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]70
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของ อบต.กวางโจน รอบ 12 เดือน [ 1 พ.ย. 2562 ]69
17 แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 29 ต.ค. 2562 ]68
18 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 22 ต.ค. 2562 ]71
19 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 16 ต.ค. 2562 ]70
20 ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 เม.ย. 2562 ]73
 
หน้า 1|2