องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]32
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]33
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]34
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]86
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]87
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]86
7 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่2/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]93
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]87
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]86
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2562 ]93
11 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ธ.ค. 2562 ]93
12 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 ธ.ค. 2562 ]97
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 ธ.ค. 2562 ]98
14 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 21 ธ.ค. 2562 ]99
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 ธ.ค. 2562 ]89
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ธ.ค. 2562 ]90
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 18 ธ.ค. 2562 ]92
18 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 ธ.ค. 2562 ]98
19 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ธ.ค. 2562 ]79
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 ธ.ค. 2562 ]89
 
หน้า 1|2