องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]2
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]2
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]2
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่2/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]2
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]2
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]2
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2562 ]3
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ธ.ค. 2562 ]3
9 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 ธ.ค. 2562 ]3
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 ธ.ค. 2562 ]3
11 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 21 ธ.ค. 2562 ]3
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 ธ.ค. 2562 ]3
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ธ.ค. 2562 ]2
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 18 ธ.ค. 2562 ]3
15 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 ธ.ค. 2562 ]2
16 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ธ.ค. 2562 ]2
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 ธ.ค. 2562 ]2
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ [ 2 ก.ย. 2562 ]2
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ [ 21 ส.ค. 2562 ]2
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 1 ส.ค. 2562 ]2
 
หน้า 1|2