องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน