องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 
วิธีสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านCOVID-19
 
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
 
ไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
 
แนะนำกรมส่งเสริมสุขภาพ