องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน