องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


รายงานผลการการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ รายงานผลการการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน