องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน