องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายงานการวิจัยการสำรวจและประเมินความพึงใจของผู้รับบริการในเขตตำบลกวางโจน ปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการวิจัยการสำรวจและประเมินความพึงใจของผู้รับบริการในเขตตำบลกวางโจน ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน