องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565(ต.ค.64-มี.ค.65) [ 31 มี.ค. 2565 ]60
2 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564(เม.ย64 - ก.ย.64) [ 20 ธ.ค. 2564 ]55
3 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63- มี.ค.64) [ 31 มี.ค. 2564 ]56
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ต.ค.62-พ.ค.63) [ 18 พ.ค. 2563 ]58
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) [ 22 ม.ค. 2563 ]59