องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง ปีงบประมาณ 2565(ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]60
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง ปีงบประมาณ 2565(ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]53
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2565(ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]59
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]52
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2564(ต.ค.63-ก.ย.64) [ 6 ต.ค. 2564 ]56
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง ปีงบประมาณ 2564(เม.ย.64-ก.ย.64) [ 4 ต.ค. 2564 ]55
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง ปีงบประมาณ 2564(เม.ย.64-ก.ย.64) [ 4 ต.ค. 2564 ]54
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564(เม.ย.64-ก.ย.64) [ 4 ต.ค. 2564 ]54
9 ข้อมูลการรับลงทะเบียนคนพิการใหม่/ต่อบัตรคนพิการหมดอายุ/บัตรพิการหาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]58
10 ข้อมูลการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]58
11 ข้อมูลการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]55
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจ่ายถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]55
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง ปีงบประมาณ2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]51
14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง [ 31 มี.ค. 2564 ]54
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค โดยมารับเองที่ อบต.กวางโจน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]58
16 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2564 ]56
17 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]53
18 สถิติในการให้บริการใช้รถกู้ชีพ กู้ภัยที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]59
19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 26 มี.ค. 2563 ]54
20 สถิติส่วนผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ ขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบประมาณ 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]62
 
หน้า 1|2