องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลการรับลงทะเบียนคนพิการใหม่/ต่อบัตรคนพิการหมดอายุ/บัตรพิการหาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]2
2 ข้อมูลการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]2
3 ข้อมูลการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]2
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจ่ายถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]2
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง [ 31 มี.ค. 2564 ]3
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง [ 31 มี.ค. 2564 ]2
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค โดยมารับเองที่ อบต.กวางโจน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]2
8 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2564 ]2
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]2
10 สถิติในการให้บริการใช้รถกู้ชีพ กู้ภัยที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]3
11 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 26 มี.ค. 2563 ]2
12 สถิติส่วนผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ ขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบประมาณ 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]3
13 สถิติส่วนผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ ยื่นคำขอใช้บริการรถกู้ชีพ กู้ภัย ปีงบประมาณ 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]2
14 ข้อมูลผู้มารับบริการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ปี 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]3
15 ข้อมูลบันทึกการขอรับบริการ ปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]2
16 ข้อมูลการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 ก.พ. 2563 ]3
17 ข้อมูลการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]2
18 ข้อมูลการให้บริการจ่ายถังขยะ ประจำปี 2562 [ 7 ก.พ. 2563 ]3