องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 มี.ค. 2563 ]81
2 กระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 25 มี.ค. 2563 ]72
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2563 ]72
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 25 มี.ค. 2563 ]70
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 25 มี.ค. 2563 ]70
6 การชำระภาษีป้าย [ 25 มี.ค. 2563 ]69