องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน ปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]59
2 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]120
3 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท. ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]98
4 คู่มือแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]63
5 คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2563 ]68
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 6 ก.พ. 2563 ]60
7 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 5 ก.พ. 2563 ]66
8 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 15 ม.ค. 2563 ]63
9 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 9 ม.ค. 2563 ]106
10 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 3 ม.ค. 2563 ]111