องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]2
2 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท. ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]2
3 คู่มือแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]3
4 คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2563 ]3
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 6 ก.พ. 2563 ]2
6 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 5 ก.พ. 2563 ]2
7 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 15 ม.ค. 2563 ]3
8 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 9 ม.ค. 2563 ]2
9 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 3 ม.ค. 2563 ]2