องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]84
2 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562(ต่อ) [ 2 ธ.ค. 2562 ]85