องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานกองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 30 พ.ย. 2561 ]80
2 คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 พ.ย. 2561 ]80
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอนเวลาปฏิบัติงานฯ ปี 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]88
4 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 30 พ.ย. 2561 ]75
5 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 พ.ย. 2561 ]81