องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]72
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]87
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]77