องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำนักปลัด
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]98
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]86
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]78