องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th
 
 
กองช่าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายบ้านใหม่เทพประทาน ถึงเขตตา บลบ้านดอน [ 4 พ.ย. 2562 ]17
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายบา้นนายสุบิน เกิดมงคล ถึงบ้านนายเหง้า แสงอรุณ [ 30 ต.ค. 2562 ]21
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม สายสามแยกหมู่บ้านไปวัดป่าศิริธรรม [ 17 ต.ค. 2562 ]18
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านโนนจำปาทอง [ 27 ก.ย. 2562 ]17
5 โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ม.16 บ้านใหม่เทพประทาน [ 19 ก.ย. 2562 ]16
6 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อขยะ บริเวณ หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม [ 4 ก.ย. 2562 ]17
7 โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง [ 2 ก.ย. 2562 ]15