องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
กองช่าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการขุดลอกหนองไผ่สาธารณะ บ้านหนองกุงคำ หมู่ที่ 13 [ 3 เม.ย. 2563 ]0
2 โครงการขุดลองหนองสแบง บ้านทองสำราญ หมู่ที่ 11 [ 2 เม.ย. 2563 ]1
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายบ้านใหม่เทพประทาน ถึงเขตตา บลบ้านดอน [ 4 พ.ย. 2562 ]26
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายบา้นนายสุบิน เกิดมงคล ถึงบ้านนายเหง้า แสงอรุณ [ 30 ต.ค. 2562 ]29
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม สายสามแยกหมู่บ้านไปวัดป่าศิริธรรม [ 17 ต.ค. 2562 ]27
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านโนนจำปาทอง [ 27 ก.ย. 2562 ]25
7 โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ม.16 บ้านใหม่เทพประทาน [ 19 ก.ย. 2562 ]25
8 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อขยะ บริเวณ หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม [ 4 ก.ย. 2562 ]25
9 โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง [ 2 ก.ย. 2562 ]23