องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
กองช่าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านใหม่เทพประทาน [ 17 ก.ค. 2563 ]30
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านหนองปอแดง [ 16 ก.ค. 2563 ]29
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านโนนตุ่น [ 30 มิ.ย. 2563 ]29
4 โครงการขุดลอกหนองไผ่สาธารณะ บ้านหนองกุงคำ หมู่ที่ 13 [ 3 เม.ย. 2563 ]47
5 โครงการขุดลองหนองสแบง บ้านทองสำราญ หมู่ที่ 11 [ 2 เม.ย. 2563 ]49
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายบ้านใหม่เทพประทาน ถึงเขตตา บลบ้านดอน [ 4 พ.ย. 2562 ]76
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายบา้นนายสุบิน เกิดมงคล ถึงบ้านนายเหง้า แสงอรุณ [ 30 ต.ค. 2562 ]84
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม สายสามแยกหมู่บ้านไปวัดป่าศิริธรรม [ 17 ต.ค. 2562 ]78
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านโนนจำปาทอง [ 27 ก.ย. 2562 ]73
10 โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ม.16 บ้านใหม่เทพประทาน [ 19 ก.ย. 2562 ]75
 
หน้า 1|2