องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลกวางโจน ปี 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]56
2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ [ 25 ส.ค. 2564 ]58
3 ประชาสัมพันธ์การเลิกบุหรี่ [ 14 พ.ค. 2564 ]54
4 ตลาดในความรับผิดชอบของ อบต.กวางโจน [ 2 ธ.ค. 2563 ]53
5 สื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2563 ]51
6 ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 17 มิ.ย. 2563 ]49
7 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลกวางโจน ผลจากการสำรวจและร้องเรียน ประจำปี 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]48
8 ประกาศเรื่องการเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย [ 6 พ.ย. 2562 ]88
9 ข้อมูลด้านปริมาณขยะมูลฝอย [ 9 ต.ค. 2562 ]67
10 แผนสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีงบประมาณ(2560-2562) [ 1 ก.พ. 2562 ]54