องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 17 มิ.ย. 2563 ]3
2 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลกวางโจน ผลจากการสำรวจและร้องเรียน ประจำปี 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]2
3 ประกาศเรื่องการเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย [ 6 พ.ย. 2562 ]4
4 ข้อมูลด้านปริมาณขยะมูลฝอย [ 9 ต.ค. 2562 ]3
5 แผนสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีงบประมาณ(2560-2562) [ 1 ก.พ. 2562 ]2