องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 1 พ.ย. 2562 ]95
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 1 ส.ค. 2562 ]90
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (๒๕๕๗-๒๕๖๑) [ 27 มิ.ย. 2562 ]103