องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อยื่นคำขอใช้บริการรถกู้ชีพ กู้ภัย องค์การบรหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]35
2 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อยื่นคำขอใช้บริการขอรับน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]35
3 สถิติผู้มาใช้บริการของประชาชนกองคลัง ปี 2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]39
4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2561-2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]34