องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2564 ]2
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]2
3 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อยื่นคำขอใช้บริการรถกู้ชีพ กู้ภัย องค์การบรหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]4
4 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อยื่นคำขอใช้บริการขอรับน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]2
5 สถิติผู้มาใช้บริการของประชาชนกองคลัง ปี 2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]3
6 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2561-2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]3