องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]7
2 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]49
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี [ 29 พ.ย. 2560 ]113
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 23 พ.ย. 2560 ]122
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน [ 23 พ.ย. 2560 ]109
6 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 14 พ.ย. 2560 ]108
7 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 พ.ย. 2560 ]123
8 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 19 ต.ค. 2560 ]120
9 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 19 ต.ค. 2560 ]48
10 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 19 ต.ค. 2560 ]37
 
หน้า 1|2