องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]2
2 บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]4
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ อบต.กวางโจน รอบ 6 เดือน [ 2 มิ.ย. 2563 ]2
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]3
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]3
6 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]3
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของ อบต.กวางโจน รอบ 12 เดือน [ 1 พ.ย. 2562 ]3
8 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]2
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]2
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]2
11 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]2
12 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 14 พ.ย. 2560 ]2
13 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 พ.ย. 2560 ]2
14 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 19 ต.ค. 2560 ]2
15 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 19 ต.ค. 2560 ]3
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี [ 19 ต.ค. 2560 ]2
17 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กวางโจน [ 19 ต.ค. 2560 ]2
18 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในในการบริหารงาน [ 30 พ.ย. 542 ]2