องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]0
2 บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]38
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ อบต.กวางโจน รอบ 6 เดือน [ 2 มิ.ย. 2563 ]39
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]37
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]38
6 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]76
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของ อบต.กวางโจน รอบ 12 เดือน [ 1 พ.ย. 2562 ]172
8 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]36
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]190
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]39
 
หน้า 1|2