องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]52
2 บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]103
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ อบต.กวางโจน รอบ 6 เดือน [ 2 มิ.ย. 2563 ]85
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]61
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]93
6 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]54
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของ อบต.กวางโจน รอบ 12 เดือน [ 1 พ.ย. 2562 ]105
8 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]56
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]62
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]82
11 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]66
12 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 14 พ.ย. 2560 ]58
13 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 พ.ย. 2560 ]64
14 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 19 ต.ค. 2560 ]65
15 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 19 ต.ค. 2560 ]61
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี [ 19 ต.ค. 2560 ]53
17 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กวางโจน [ 19 ต.ค. 2560 ]107
18 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในในการบริหารงาน [ 30 พ.ย. 542 ]59