องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีร้องขอด้วยตนเอง [ 2 เม.ย. 2563 ]52
2 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีร้องขอด้วยผู้แทน [ 2 เม.ย. 2563 ]49
3 บันทึกคำขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 9 ก.ย. 2562 ]99
4 แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน(ด้วยตนเอง) [ 9 ก.ย. 2562 ]97