องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 
นางพูมใจ  ประทุมคำ
 นายก อบต.
ที่อยู่ 27 ม.4 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์ติดต่อ 087-8801674
นายสมบัติ  หมู่เมือง นายประเวช   วันทาเขียว
 รองนายก อบต.
ที่อยู่ 122 ม.1 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์ติดต่อ 097-3584332
 รองนายก อบต.
ที่อยู่ 132 ม.5 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์ติดต่อ 082-1149032
 
นายเสถียร  ทาลี
 เลขานุการนายก อบต.
ที่อยู่ 100 ม.2 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์ติดต่อ 081-2666198