องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th
 
 
 


โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วัน แห่งชีวิต รพ.สต.บัวพักเกวียน


วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้เข้าร่วมโครงการ มหัศจรรย์ 1000 วัน แห่งชีวิต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวพักเกวียน