องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th
 
 
 


เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง สปสช. และ รพ.สต.กวางโจน


วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วย รพ.สต.กวางโจน และ อสม. ตำบลกวางโจน ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 10 หมู่บ้าน ในเขตตำบลกวางโจน