องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจากท่าน สจ.จตุพร ติ้วสุวรรณ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.กวางโจน ท่านผู้นำท้องถิ่น ผู้สูงอายุทั้ง 18 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม