องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การประเมินผลงานของพนักงานครูในสังกัดกองการศึกษา


วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนได้ดำเนินการประเมินผลงานของพนักงานครูในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 ราย โดยมีนายสุเทน ฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา เป็นประธานกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน