องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู บ้านหนองคร้อ ม.3


วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.40 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และนายบรรจง แพรชัยภูมิ ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยท่านผู้นำหมู่บ้าน บ้านหนองคร้อ ม.3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู