องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเด็กผู้พิการ ม.9


25 มกราคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยท่านนายกพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วย น.ส.กรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัดฯ,นางน้อมนริศรา หมู่โสภณ ผอ.กองคลัง,เจ้าหน้าที่ อบต.กวางโจน และผู้ใหญ่จำปา วังหอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อยได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเด็กผู้พิการ ซึ่งเป็นราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย ในการนี้ได้มอบ ผ้าห่ม/นม/เงินบริจาค จำนวน 2000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการดำรงชีพต่อไป