องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 หนองตูมเกมส์


วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยท่านนายกพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 หนองตูมเกมส์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ