องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกวางโจน "คัดแยกขยะ" บ้านกวางโจน หมู่ที่ 4


วันที่ 15กันยายน 2560 นางพูมใจ  ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  ได้เปิดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ   หมู่บ้านกวางโจน  และมอบป้ายศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกวางโจน การคัดแยกขยะ ให้กับชุมชน  ที่เป็นต้นแบบในการดำนเินงานในตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนต่อไป