องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.กวางโจน ประจำปี 2563


วันที่ 8-10 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นายชลอ บุญเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.กวางโจน ประจำปี 2563