องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


มอบเงินค่าจัดการศึกษาให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2563


วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกอบต.กวางโจน นายสมบัติ หมู่เมือง รองนายก อบต.กวางโจน นายเสถียร ทาลี เลขานุการนายก นายชลอ บุญเพ็งปลัด อบต.กวางโจน นางน้อมนริศรา หมู่โสภณ ผอ.กองคลัง และนายโกสินทร์ บุตะเขียว ผอ.กองการศึกษาฯ ร่วมพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมอบเงินรายหัวเด็กค่าจัดการศึกษาสำหรับเด็ก 3 - 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน