องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันจันทร์ ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.
กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้จัดทำโครงการป้องกันผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นายชลอ บุญเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกวางโจน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนผู้สูงอายุ และตัวแทน อสม. ทั้ง 18 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก รพ.สต.กวางโจน,รพ.สต.บัวพักเกวียน และสถานีตำรวจภูธรภูเขียว