องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันพัฒนาการและทักษะทางวิชาการ”มหกรรมวิชาการลูกหลานตำบลกวางโจน”


วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นายชลอ บุญเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันพัฒนาการและทักษะทางวิชาการ”มหกรรมวิชาการลูกหลานตำบลกวางโจน” โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านสวนอ้อย สพป.ชัยภูมิ เขต2 และองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในเขตตำบลกวางโจน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน