องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกวางโจน ครั้งที่ 1/2563


วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ทำการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกวางโจน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นายชลอ บุญเพ็ง ปลัดตำบลกวางโจน นายอิทธิพล คุ้มวงศ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอภูเขียว นายเสฎฐสิริ ชาลีวรรณ ท้องถิ่นอำเภอภูเขียว(ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกวางโจน) พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกวางโจน