องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการปลูปป่า ปลูกหญ้าแฝก


 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ อ่างเก็บน้ำหนองสะเดา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสะเดา ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ